Turstier

Geostien i Nordrepollen

Langs Geostien, som går frå Nordrepollen til Botnabreen, kan du sjå mange teikn på det fascinerande samspelet mellom is og berg. Ei vandring frå pollen inst i Maurangsfjorden og opp til brekanten vil gje deg ei auka forståing av korleis landskapa i Folgefonna nasjonalpark vart forma.

Jorda ber med seg teikn som fortel om fortida – ei fascinerande historie om du kan tyda ho. Langs Geostien er det informasjonstavler der nokre av dei fremste geologane og botanikarane våre har skrive tekstane. Landskapet her er også ein framifrå lærar!

Norsk nynorsk

Frå Tokheim til turisthytta på breen

Har du nokon gong overnatta i ei turisthytte på breen? Det å vakna til eit ispanorama er ei heilt spesiell oppleving. Turen vi her skriv om, startar like utanfor Odda, går opp til kanten av breen og vidare opp til Holmaskjer turisthytte. Om du vil, kan du her melda deg på ei vandring over Folgefonna med breførar.

Norsk nynorsk

Herand – ei fjordbygd med fargerik historie

Herand ligg vakkert til ved Hardangerfjorden på nordsida av Folgefonnhalvøya. Vi inviterer deg til å rusla gjennom bygda og utforska kulturlandskapet i nærleiken, ei vandring gjennom ei fargerik 9000 år lang historie.

Landskapspark og kultursti

Herand Landskapspark er ein av få i Noreg, og han er prislønt. Bygdefolket i Herand har gjennom tallause dugnadstimar lagt til rette for ei kulturvandring gjennom bygda.

Norsk nynorsk

Norges NasjonalparkerNorges Nasjonalparker