Kulturhistorie

Jondal nasjonalparklandsby og Juklafjord informasjonssenter

Ein viktig innfallsport til Folgefonna nasjonalpark er Jondal nasjonalparklandsby, ei sjarmerande fjordbygd vest for nasjonalparken. Jondal har god grunn til å skryta av nydelege gamle trehus og lange båtbyggjartradisjonar. Her finn du òg informasjonssenteret Juklafjord.

Norsk nynorsk

Herand – ei fjordbygd med fargerik historie

Herand ligg vakkert til ved Hardangerfjorden på nordsida av Folgefonnhalvøya. Vi inviterer deg til å rusla gjennom bygda og utforska kulturlandskapet i nærleiken, ei vandring gjennom ei fargerik 9000 år lang historie.

Landskapspark og kultursti

Herand Landskapspark er ein av få i Noreg, og han er prislønt. Bygdefolket i Herand har gjennom tallause dugnadstimar lagt til rette for ei kulturvandring gjennom bygda.

Norsk nynorsk

Norges NasjonalparkerNorges Nasjonalparker