Geologi

Jondal nasjonalparklandsby og Juklafjord informasjonssenter

Ein viktig innfallsport til Folgefonna nasjonalpark er Jondal nasjonalparklandsby, ei sjarmerande fjordbygd vest for nasjonalparken. Jondal har god grunn til å skryta av nydelege gamle trehus og lange båtbyggjartradisjonar. Her finn du òg informasjonssenteret Juklafjord.

Norsk nynorsk

Geostien i Nordrepollen

Langs Geostien, som går frå Nordrepollen til Botnabreen, kan du sjå mange teikn på det fascinerande samspelet mellom is og berg. Ei vandring frå pollen inst i Maurangsfjorden og opp til brekanten vil gje deg ei auka forståing av korleis landskapa i Folgefonna nasjonalpark vart forma.

Jorda ber med seg teikn som fortel om fortida – ei fascinerande historie om du kan tyda ho. Langs Geostien er det informasjonstavler der nokre av dei fremste geologane og botanikarane våre har skrive tekstane. Landskapet her er også ein framifrå lærar!

Norsk nynorsk

Norges NasjonalparkerNorges Nasjonalparker