Fakta og historie

Folgefonna nasjonalpark vart etablert i 2005. Parken er ein av 42 nasjonalparkar i Noreg. Kjernen i nasjonalparken er Folgefonna, den sørlegaste og tredje største isbreen i landet.

Areal 545 km2
Isbreareal totalt 207 km2
Dei tre hovudbreane Sørfonna (167 km2), Midtfonna (11 km2) og Nordfonna (26 km2)
Brearmane Bondhusbrea, Buerbreen, Blomstølskardbreen, Botnabrea, Gråfjellsbrea, Breidablikkbrea, Svelgjabreen og Jorfjellbreen
Høgste punkt 1662 moh. (Dette er den staden i landet som er mest rik på nedbør, med 5500 mm årleg.)
Tjukk, maks 400 m
Tjukk, snitt 150 m
Isvolum 30 km3
Nærliggjande landskapsvernområde Bondhusdalen, Buer, Ænesdalen og Hattebergsdalen
Botaniske oasar Skjeggesnuten og Sauanuten (kalkrik berggrunn)
Regulerte elvar Æneselva, Furebergselva, Hattebergselva, Mosneselva, Opo
Fjordar i nærleiken Sørfjorden, Maurangerfjorden og Åkrafjorden
Gamle fartsårer Isvegen, Keisarstien
Turisthytter Fonnabu, Breidablikk, Holmaskjer, Sauabrehytta
Skigåing Folgefonn sommarskisenter på Jorfjellbreen, nær Jondal
Kommunar Odda, Etne, Kvinnherad, Jondal, Ullensvang

 

Norges NasjonalparkerNorges Nasjonalparker