Ei vandring frå Reiseter til Digrahaug

Reiseter er den høgastliggjande garden i Hardanger som framleis er i drift, og han freistar til besøk. Utsikta er fantastisk, og her kan du nyta eit måltid med god husmannskost. Reiseter er også utgangspunktet for ein svært spennande fottur.

Det er enkelt å ta seg opp til Reiseter, med bilveg heilt fram til garden 330 meter over havet. Vertskapet på Reiseter gjer seg flid med å servera god gardskost. Har du tenkt deg ut på vandring, lyt du ta eit måltid først for å fylla på med ny energi, eller feira når du kjem ned att.

Eit utvida panorama

Landskapet opnar seg straks stien klatrar ovanfor Reiseter, og stadig meir av fjordane kjem til syne nedanfor. Turen held fram på skogsvegar i sørvestleg retning, gjennom variert natur, forbi kulturminne og spennande geologiske formasjonar – men du må vita kva du skal sjå etter, ettersom noko av det nesten er skjult i landskapet.

Turen frå Reiseter til Digrahaug tek ca. 1,5–2 timar kvar veg. På den siste strekninga bør du fylgja den merkte stien mot Håedal og vidare ned til Digrahaug. Tidlegare tok bøndene ofte med seg buskapen til Håedalstølen på sommarbeite.

Variert stein og flora

Er du merksam, vil du sjå ulike bergartar allereie i grunnmurane på gardane – her er granitt og gabbro. Steinura ovanfor gardane inneheld digre blokker med ulike typar granitt som har rasa ned frå fjellet. Blant desse mineralrike steinane veks hardføre fjellplantar. Dei bratte fjellsidene under breen er til dels kalkrike og kan òg visa fram ein variert flora. Ved Skiparvikelva vil du sjå ein lysegrøn steinart: serpentinitt. Ved Nonstein var det tidlegare eit klebersteinsbrot der kokekar vart meisla ut.

Gamle ferdslevegar

På Digrahaug kan du enno sjå restane av Isvegen. Her vart is frå breen frakta med hest og kjerre ned gjennom dalen til Skiparvika. Derifrå vart isen send til kundar både langs kysten og i utlandet. På 1800-talet strekte breen seg mykje lenger ned i dalen enn i dag. På dei øvste fjellsidene ovanfor Digrahaug ligg snøfonna til langt utpå sommaren.

Start fotturen tidleg, slik at du har godt med dagslys på tilbaketuren.

 

NB. Prøv IKKJE å nå heilt fram til Folgefonna frå Digrahaug. I dag er det nesten umogleg – og det er truleg livsfarleg!

Norges NasjonalparkerNorges Nasjonalparker